Kontakta oss

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare r.f.
c/o Thomas Hägglund
Sundomvägen 215 b
65410 Sundom

info@sob.fi

Medlemsförfarande

Medlemsförfarande

Inträde som medlem beviljas av styrelsen välfrejdad svensksinnad myndig medborgare.

Medlem som gjort Sällskapet betydande tjänster, eller annan person, som genom kännbara donationer tryggat Sällskapets verksamhet, kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas till hedersmedlem. Sällskapet kan ha högst tre hedersmedlemmar samtidigt.

Sällskapet har för tillfället 196 medlemmar.

SOB i korthet

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare är en av de äldsta föreningarna i svenskösterbotten. Sällskapet arbetar för svenska språkets ställning i Österbotten genom att på olika sätt understöda finlandssvensk kultur.