Kontakta oss

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare r.f.
c/o Thomas Hägglund
Sundomvägen 215 b
65410 Sundom

info@sob.fi

Styrelse

Presentation av styrelsen och övrig personal

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, som består av nio (9) ordinarie medlemmar och tre (3) suppleanter, vilka väljas för tre år framåt.

För skötseln av Sällskapets fastigheter utser styrelsen en förvaltningsnämnd, bestående av fyra (4) styrelsemedlemmar.

Styrelse
Styrelse Mandatperiod
Johan Eklund 2016 – 2018
Tomas Sparv 2016 – 2018
Gustav Granroth 2016 – 2018
   
Alf Kangasniemi 2017 – 2019
Lars-Erik Wägar  2017 – 2019
Lasse Mäkynen 2017 – 2019
   
Torvald Björkqvist  2018 – 2020
Mikael Österholm 2018 – 2020
Barbro Kloo 2018 – 2020
   
Björn West 2017 – 2019  första suppleant
Joel Sunabacka 2018 – 2020  andra suppleant
   

Förvaltningsnämndens medlemmar: Torvald Björkqvist, Tomas Sparv, Alf Kangasniemi och Joel Sunabacka.

Disponent: Thomas Hägglund

Revisorer: Birger Wiik och CGR Anders Björk
Revisorssuppleanter: Jan-Erik Hinds och GR Lars-Erik Hanner

Sällskapets kontaktuppgifter:

Ordförande: Mikael Österholm, Getporsvägen 6, 65280 Vasa, Tel. 050-5277094

Disponent: Thomas Hägglund, Sundomvägen 215 B, 65410 Sundom Tel. 050-405 7165

SOB i korthet

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare är en av de äldsta föreningarna i svenskösterbotten. Sällskapet arbetar för svenska språkets ställning i Österbotten genom att på olika sätt understöda finlandssvensk kultur.